Wat is WEEE?

WEEE is afgedankte elektrische of elektronische apparatuur. De Europese WEEE-richtlijn 2013 vereist dat landen zorgen voor gescheiden inzameling en milieuvriendelijke verwerking van deze items.

Waarom recyclen?

Ongewenste elektrische apparatuur is het snelst groeiende type afval van het Verenigd Koninkrijk. Veel elektrische artikelen kunnen worden gerepareerd of gerecycled, waardoor natuurlijke hulpbronnen en het milieu worden bespaard. Als u niet recyclet, zal elektrische apparatuur op de vuilstort terechtkomen waar gevaarlijke stoffen weglekken en bodem- en waterverontreiniging veroorzaken – schadelijk voor dieren in het wild en ook voor de menselijke gezondheid.

Herschel-naleving

Herschel Infrared Ltd voldoet volledig aan de voorschriften voor afval van elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) 2013: registratienummer van EEE-producenten: WEE / MM9416AA.
Wij zijn een lid van het B2B Compliance-schema (Scheme Approval Number WEE / MP3338PT / SCH), dat namens ons onze WEEE-verplichtingen afhandelt. Neem voor meer informatie contact op met B2B Compliance op 0845 680 9829.

Om u eraan te herinneren dat oude elektrische apparatuur kan worden gerecycled, is deze nu gemarkeerd met een symbool van een doorgekruiste verrijdbare afvalcontainer. Gooi geen elektrische apparatuur (inclusief die met het symbool van een doorgekruiste verrijdbare afvalcontainer) in uw afvalbak.

WEEE Registered manufacturer