Herschel Infrared Ltd staat geregistreerd bij Shore House, 68 Westbury Hill, Bristol, BS9 3AA.

Wij gaan als volgt met uw privacy om:

Klantengegevens:

Wij verzamelen gegevens van klanten via ons contactformulier (naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer). Herschel Infrared Ltd gebruikt deze gegevens om met geïnteresseerde klanten contact op te kunnen nemen over onze producten.

Het is mogelijk dat we de naam van een klant en het bijbehorende contactnummer doorgeven aan een door ons goedgekeurde distributeur, die beter gesitueerd zijn om met een klant contact te onderhouden dan wij.

Behalve bovengenoemde uitzondering, geven wij geen klantengegevens, die we via deze site hebben verzameld aan derden.

Financiële gegevens:

We bewaren geen gegevens over creditcards van klanten en delen geen klantengegevens met derden.

Technische gegevens (“Cookies”).

Om onze eigen marketing en website te kunnen verbeteren, gebruiken we software voor Google web statistieken, die automatisch algemene gegevens opslaat over de bezoekers. Wij doen dit om trends op de markt sneller te kunnen identificeren, maar de software verzamelt geen specifieke gegevens.

We verzamelen geen cookies, webbakens of enig ander soort mechanisme dat informatie over elke bezoeker verzamelt.

Derden zoals Google verzamelen wel cookies, webbakens en andere mechanismen om informatie te verzamelen als ze de zoekresultaten weergeven, die aan onze webpagina’s zijn gelinkt.

De informatie die we van bezoekers verzamelen kan op verschillende manieren worden opgeslagen en wordt enkel en alleen gebruikt voor onze eigen marketing.

Hoe kan ik Cookies beheren: Cookies worden op uw eigen computer opgeslagen en kunnen in uw internetbrowser worden bewerkt (zoek voor meer informatie in uw browser “Help’ naar “cookies”).