Herschel infraroodpanelen Kwaliteitsverklaring bureau BCRG. Fabrikanten en leveranciers kunnen de kwaliteitsverklaringen, gelijkwaardigheids-verklaringen of EMG-verklaringen van hun producten en/of systemen laten registreren in de Databank van BCRG.

Wie is bureau BCRG?
Bureau CRG controleert en publiceert gelijkwaardigheids- en kwaliteitsverklaringen van producten en systemen die in de bouw- en installatiesector worden toegepast.

Opnemen in register
Met de kwaliteits-, gelijkwaardigheids- of EMG-verklaringen kunnen producten worden meegenomen in de berekening van het wettelijk verplichte energieprestatiecoëfficiënt (EPC) en in energiebesparingsadviezen.

Wat zijn de eisen aan de verklaringen?
Het College van Gelijkwaardigheid Energieprestatie controleert de kwaliteits-, gelijkwaardigheids- en EMG-verklaringen inclusief de bijbehorende onderbouwing. Zij doet dat aan de hand van de uitgangspunten zoals weergegeven in de per 1 januari 2021 geldende NTA 8800.

Waarom een verklaring laten registreren?
Gebruikers van de databank – gemeenteambtenaren, private bouwplantoetsers, EPA-adviseurs, vastgoedeigenaren e.d. vinden objectief getoetste informatie over de energieprestatie van producten en systemen van groot belang. Daarmee kunnen ze de Energieprestatiecoëfficiënt (EPC) voor een nieuw gebouw of Energie-Index (EI) van een bestaand gebouw berekenen, controleren of verbeteren. Omdat de verklaringen onafhankelijk zijn beoordeeld, hechten gebruikers er grote waarde aan. Dat kunnen leveranciers gebruiken bij de profilering van hun eigen producten.