Het laatste onderzoek wijst uit dat de kosten van een lucht/water-warmtepomp in eigendom en gebruik 50 % hoger zijn dan een gelijkwaardig Herschel infraroodsysteem

De elektrificatie van huisverwarming is essentieel om nul-op-de-meter te bereiken en Europese regeringen promoten warmtepompen als de oplossing. Maar infrarood is waarschijnlijk veel goedkoper en veel praktischer dan warmtepompen voor de meerderheid van de woningen.

Ons laatste onderzoek toont aan dat voor goed geïsoleerde of kleinere eigendommen, wanneer je de hoge kosten van aankoop, installatie en onderhoud meerekent, de kosten van luchtwarmtepompen tijdens hun levensduur tot 50% hoger kunnen zijn dan die van Herschel infrarood verwarming.

Infraroodverwarming is ongeveer 3 keer goedkoper in aanschaf en installatie dan een luchtwarmtepomp en slechts beperkt duurder in gebruik.

Voor dezelfde investering als een warmtepomp kunt u:

  • Herschel infrarood verwarming installeren;
  • Investeren in het energiezuiniger maken van uw huis (bijv. betere isolatie), zodat u toch al minder verwarmt;

Je kunt ook overwegen om een deel van het geld dat je bespaart door een warmtepomp te kopen, te gebruiken voor zonne-energie en batterijopslag om je energierekeningen te compenseren.

Warmtepompgrafiek Nederlands

Dit artikel beoogt een evenwichtige vergelijking te geven tussen warmtepompen en infrarood, gebaseerd op de meest uitgebreide onafhankelijke wetenschappelijke tests die ooit zijn uitgevoerd.

Herschel infrarood verwarmingssystemen zorgen voor comfortabele verwarming met minder energie … en zien er prachtig uit.

Rendement van warmtepompen versus infraroodverwarming

Elektrische convectieverwarmingen worden verondersteld 100% efficiënt te zijn, wat betekent dat 100% van de gebruikte elektriciteit wordt omgezet in warmte, d.w.z. 1kW in = 1kW uit. Luchtwarmtepompen worden over het algemeen verondersteld voor tenminste 250% efficiënt te zijn (vaak aangeduid als de “COP-factor”). Dus in theorie wordt voor 1kW elektriciteit 2,5kW warmte geproduceerd.

Het rendement van warmtepompen daalt echter naarmate de temperatuur van de buitenlucht daalt. Dit betekent dat ze minder efficiënt worden naarmate het kouder is, en dat is natuurlijk precies wanneer u de verwarming nodig hebt.

Uit onze tests bleek dat bij een gemiddelde buitenluchttemperatuur van 4,7°C de warmtepomp slechts 173% efficiënt was, dus 1,73kWh aan warmte voor elke 1Kwh aan elektriciteit. Ter vergelijking: de test toonde aan dat Herschel infrarood verwarming een rendement had van 113%.

Warmtepompen zijn dus niet zo efficiënt als geadverteerd in de koudere maanden en ze verwarmen het water in de radiatoren slechts tot 40-50°C, wat betekent dat op koudere dagen het systeem 24/7 zal moeten draaien om het huis warm te houden.

Een correct gedimensioneerd infrarood verwarmingssysteem is iets minder efficiënt, maar werkt wel op hogere temperaturen en zal op koudere dagen gemakkelijk de vereiste comforttemperaturen bereiken met minder bedrijfstijd.

Keukenuitbreidingen verwarmen met Herschel Select XLS witte frameloze panelen

Hoeveel energie verbruikt een warmtepomp in vergelijking met infrarood?

We hebben de toonaangevende Britse universiteit op het gebied van verwarmingsanalyse opdracht gegeven een uitgebreide, volledig onafhankelijke vergelijkingstest uit te voeren tussen een lucht/water-warmtepomp, elektrische convectieverwarmingen en Herschel infraroodpanelen:

  • Het gebruikte warmtepompsysteem was een toonaangevende lucht/water-warmtepomp van 6 kW A++, met watergevoede radiatoren in elke kamer;
  • De elektrische convectoren waren aan de muur bevestigd;
  • Herschel Inspire panelen werden in elke ruimte aan het plafond bevestigd en geregeld door Herschel MD2 kamerthermostaten.

De test werd uitgevoerd in een klimaatgecontroleerde kamer waarin de replica van een 50m2 2-persoons rijtjeshuis is gebouwd met de externe schil geïsoleerd volgens UK Building Regulations (L1B) normen. De parameters voor de test waren dat het huis werd verwarmd tot 21°C in de woonkamer, 18°C in andere kamers gedurende 2 verwarmingsperioden per 24 uur, 7-9 uur ‘s morgens en 4-11 uur ‘s avonds.

De kamer waarin het testhuis staat, had een constante luchttemperatuur van 4,7°C gedurende de tests, wat de gemiddelde omgevingstemperatuur is gedurende het 243 dagen durende verwarmingsseizoen van oktober tot mei in het Verenigd Koninkrijk. Om geen vertekening in de resultaten te krijgen, werden alle tests in het huis uitgevoerd met dezelfde omgevingstemperatuur op het startpunt. In elke kamer van de testwoning werden meerdere lucht- en bedrijfstemperatuursensoren geplaatst.

De resultaten laten het volgende zien:

  1. Herschel infraroodpanelen kunnen werken bij een ongeveer 1°C lagere luchttemperatuur om hetzelfde gevoel van comfort te geven als convectieverwarmingen die op een hogere luchttemperatuur zijn ingesteld. Dit is te danken aan de directe verwarming van de kamer en objecten door de infraroodstraling, die vervolgens zelf warmte beginnen uit te stralen.
  2. Bij dezelfde comforttemperaturen verbruikten de Herschel panelen 17,7kWh elektriciteit over een periode van 24 uur, en de warmtepomp 11,5kWh.

We hebben dezelfde test ook uitgevoerd met elektrische convectoren, die 20kWh aan elektriciteit verbruikten.

Met de convectorverwarmingen als basislijn van 1kW in = 1kW uit (100% rendement), maakt dit de warmtepomp 173% efficiënt en Herschel infrarood 113% efficiënt.

Wat zijn de bedrijfskosten van warmtepompen in vergelijking met infraroodverwarming?

Uitgaande van een elektriciteitstarief van €0,20 per kwh zouden de verwarmingskosten voor een periode van 24 uur €3,54 voor Herschel infrarood en €2,30 voor de warmtepomp zijn.

Op jaarbasis, uitgaande van een stookseizoen van okt-mei (243 dagen), zou de warmtepomp (€2,30*243) = €559 aan elektriciteit kosten en Herschel zou (€3,54*243) = €860 kosten, een verschil van €301.

Maar energiekosten zijn slechts één factor. Een warmtepompsysteem heeft een jaarlijkse onderhoudsbeurt nodig. Dit is een vereiste van de fabrikant en nodig voor overheidssubsidies.

Als een warmtepompsysteem niet wordt onderhouden, vervalt de garantie, vermindert het rendement van het systeem en bestaat het risico dat de verwarming volledig uitvalt.

Een typische jaarlijkse onderhoudsbeurt kost ongeveer 250 euro, vóór de vervanging van versleten onderdelen enz. De €301 jaarlijkse energiebesparing wordt dus gereduceerd tot slechts €51 als de onderhoudskosten worden meegerekend.

Ter vergelijking, Herschel infraroodverwarmingen zijn volledig onderhoudsvrij en als er ooit een probleem zou zijn, zou alleen een enkel verwarmingselement vervangen moeten worden, niet het hele verwarmingssysteem.

Wat is de beste investering, infraroodverwarming of een warmtepomp?

De Herschel panelen en installatiekosten zouden € 4.500 bedragen. Ter vergelijking: de aanschaf- en installatiekosten van een luchtwarmtepomp, inclusief de grotere radiatoren die u nodig hebt, zouden minstens €14.000 bedragen, een verschil van €9.500.

De levensduur van een warmtepomp wordt over het algemeen op 15 jaar gesteld.

Uit de gegevens van onze tests blijkt dat de totale kosten over de levensduur van 15 jaar, inclusief aanschaf, onderhoud en elektriciteit, de warmtepomp meer dan € 9.000 meer zou kosten (€ 26.635 voor de warmtepomp en € 17.400 voor de infraroodverwarming van Herschel).

Deze cijfers gaan uit van geen kosten voor reparaties of vervanging van onderdelen aan de warmtepomp. Uit ons onderzoek is gebleken dat het moeilijk is om fabrikanten van warmtepompen te vinden die meer dan 3 jaar gratis garantie bieden.

Slimline infraroodpanelen met 5 – 10 jaar garantie

Onze onderzoekscijfers zijn gebaseerd op een gemiddeld geïsoleerde woning met 2 slaapkamers. Hoe zit het met een goed geïsoleerde of passieve woning?

Cop 26 Huis

Hoe beter de woning in staat is om warmte vast te houden, hoe lager de energiebehoefte voor verwarming is. In een goed geïsoleerde woning zal het verschil in energiekosten tussen infrarood en warmtepompen veel kleiner zijn.  Hoe dichter je bij de passiefhuisstandaard komt, hoe lager de verwarmingsbehoefte wordt, zodat de investerings- en onderhoudskosten van warmtepompen geen financieel (of ecologisch) voordeel bieden. Het advies van Herschel is om uw budget te investeren in de bouw en/of isolatie van uw woning, niet in dure warmtepompsystemen.

Werken warmtepompen en infraroodverwarming met zonne-energie en batterijopslag?

Zowel infrarood als warmtepompen kunnen worden gebruikt in combinatie met zonne-energie en batterijopslag om het gebruik van het elektriciteitsnet te compenseren. Met de besparingen van Herschel infraroodverwarmingen in vergelijking met de kosten van warmtepompen zou het mogelijk moeten zijn om zonne-energie en batterijopslag te installeren voor hetzelfde budget. Het is een aantrekkelijk voorstel voor huiseigenaren die van het gas af willen, nieuw willen bouwen, bestaande woningen willen renoveren of voor projectontwikkelaars.

Hebben luchtwarmtepompen praktische nadelen in vergelijking met infraroodverwarming?

– Als retrofit-oplossing zijn ze zeer storend bij de installatie;

– In de meeste bestaande huizen moeten de radiatoren worden vervangen door grotere afmetingen;

– De elektriciteitsvoorziening moet wellicht worden aangepast;

– Er kan een bouwvergunning vereist zijn;

– Ze nemen kostbare buiten- en binnenruimte in beslag;

– Voor veel woningen (bijv. appartementen) is het niet mogelijk om ze achteraf te monteren;

– Ze zijn onooglijk en lawaaierig;

– jaarlijks en permanent onderhoud is vereist. Geen enkel ander huishoudtoestel vereist een jaarlijks onderhoud en de arbeids- en onderdelenkosten gaan slechts één kant op (omhoog). Tekort aan vaardigheden en complexiteit van de installatie;

– Ze moeten vaak 24/7 draaien en halen vaak niet het gewenste verwarmingsniveau. Wilt u uw slaapkamers constant verwarmen?

– Natte systemen zijn gevoelig voor lekken en warmteverlies in de leidingen;

– Centraal storingspunt – als de warmtepomp defect raakt, verliest u de warmte voor het hele pand;

– Om slechts één kamer te verwarmen moet de warmtepomp ook draaien.

In vergelijking hiermee heeft Herschel infrarood geen van deze problemen en is het systeem zeer eenvoudig te installeren.

Is het een goed idee om een warmtepomp en een infrarood verwarmingssysteem te combineren?

Als u toch een warmtepomp wilt, is het de moeite waard om een hybride systeem te overwegen, dus misschien een warmtepomp met vloerverwarming gebruiken voor de woonkamer en de keuken beneden om een basisniveau van warmte te leveren. Voor badkamers en slaapkamers werkt infrarood veel beter – het zorgt voor snellere opwarmtijden tijdens de verwarmingscyclus en voorkomt dat de warmtepomp “overgedimensioneerd” moet worden en de elektriciteitsvoorziening mogelijk moet worden aangepast. Bovendien maken de Herschel panelen in slaapkamers geen lawaai en houden mensen van het gevoel van de stralingswarmte in slaap- en badkamerruimtes.

Samenvatting: Voor de meeste woningen is infrarood een praktischer en kosteneffectiever verwarmingssysteem dan warmtepompen

Onderhoud warmtepomp
Inspire personalised picture panels

Onderhoudsvrije, CO2-vrije infraroodverwarming

Onze onafhankelijke tests zijn de eerste directe wetenschappelijke en labgecontroleerde vergelijking van infrarood en warmtepompen (uitgevoerd in het Verenigd Koninkrijk) en toonden aan dat het rendement van warmtepompen veel lager is dan de vaak geciteerde cijfers van 300-400%. Zelfs bij de 250% die de regering hanteert, zijn de besparingen op het energieverbruik waarschijnlijk niet hoog genoeg om de aanzienlijke investeringskosten en lopende onderhoudskosten in vergelijking met een infrarood verwarmingssysteem van Herschel te rechtvaardigen.

Voor veel mensen kan het achteraf installeren van een warmtepomp een zeer verstorend proces zijn en wellicht niet de verwachte energie-efficiëntie of het comfort leveren waarop ze hadden gehoopt. Wij adviseren onze klanten om te investeren in het zo energiezuinig mogelijk maken van de woning en dan pas infrarood Herschel te installeren. De comfortniveaus zullen hoger zijn met het extra voordeel van volledige kamer-per-kamer controle en App controle.

U hebt geen onderhoud, geen lawaai, een discreet verwarmingssysteem met opties om te koppelen aan zonne-energie en batterijopslag en geen zorgen over lekken of een centraal storingspunt. De installatie van de verwarmingen is rechttoe rechtaan en kan worden uitgevoerd door elke gekwalificeerde elektricien. Het is zelfs mogelijk om de Select XLS-reeks gewoon plug and play te installeren. Met het budget dat overblijft, kunt u waarschijnlijk zonne-energie met batterijopslag installeren, de elektriciteit gebruiken om uw infraroodsysteem van stroom te voorzien en uw woning toekomstbestendig maken tegen stijgende energieprijzen.