Klantenservice FAQ's Kan de Halo de stof van het interieur of waardevolle voorwerpen en artefacten beschadigen of kwetsbare oppervlakken doen uitzetten?

Kan de Halo de stof van het interieur of waardevolle voorwerpen en artefacten beschadigen of kwetsbare oppervlakken doen uitzetten?

Nee, er is geen risico op schade door de Halo. De stralingsgolflengte is vergelijkbaar met die welke mensen uitstralen, en de meetbare oppervlaktetemperaturen zijn niet hoger dan bij menselijk contact. Het gevoel van warmte is vergelijkbaar met dat van de warmte van de zon door een raam en er is geen extra risico van differentiële uitzetting dan dat. (Omgekeerd was dit vroeger een risico bij het gebruik van kwartsstralers/nabij IR-type kachels en het geldt ook voor radiatoren).

2022-11-24T10:26:37+01:00